Novinky

Nové CD 672

Vydáno
Novinky

Katalogy

CALEFFI - nová značka v katalogu ventilů.

BUDERUS - aktualizovaný katalog těles.

WILO - doplněno STRATOS Pico.

THERMO PANEL - aktualizovaný katalog.

Programy a moduly

TV22

Demonstrační verze k programu TV22, který nahradí TV. Děkujeme za náměty a připomínky k tomuto programu.

TV

Na kartě Konstrukce byl doplněn sloupec 0,6*UN,20.

TOB

Na kartě Skladba byl dole zobrazen výsledek a jeho porovnání s 0,6*UN,20

Tepelná zátěž

Nastavení ochrany rozsahu pracovní doby při výpočtu oslunění.

Podlahy

Karta Místnosti byla doplněna o sloupec ts (°C). Jedná se o hodnotu potřebné střední teploty otopné vody, při které bude smyčka dávat požadovaný výkon.

GDS

Popis těles na výkrese. Je možné nastavit požadavek, aby u 1.RP a 2.RP, bylo místo nastavení Np, zobrazována hodnota kv. Na výkres je možné pokládat tabulky.x Na výkres byla přidána ikona ke spuštění programu PODLAHY.

GDSP

Úprava práce se stoupačkami. Jednoduché stoupačky není potřeba uzavírat do větví.

ZZHP

Oprava generování smyček.

Nové CD 670

Vydáno
Novinky

Katalogy

Korado

Aktualizace cen.

Kotle ATMOS

Aktualizace.

Kamna NORDICA

Aktualizace.

OVENTROP

Doplněn Combi LR a ventil AZ V.

GIACOMINI

Doplněny ventily R206…, aktualizace cen.

Programy

GDSP

Úprava připojování těles se spodním přívodem.

ZZHP

Úprava funkce pro generování smyček, nová funkce pro přizpůsobení obvodu plochy smyčky zakreslení přívodních úseků ke smyčkám.

Nové CD 668

Vydáno
Novinky

Katalogy

ZEHNDER

Aktualizace katalogu otopných těles a ventilů.

ISAN

Aktualizace katalogu těles a nově založen katalog ventilů ISAN.

GIACOMINI

Úprava specifikace rozdělovače R553 FK DB.

Programy a moduly

ZZHP

Úpravy při generování smyček.

GDSP

Úpravy.

Podlahy

Úprava v okně pro zadání přívodních úseků.

TV BIM

Program TV byl úpraven pro načítání gbXML z Revit, ArchiCAD a Designe Building.

Nové CD 665

Vydáno
Novinky

Programy a moduly

Upozornění
Na CD 665 jsou nové verze programů DIMOS, GDS, GSP, Podlahy, ZZHP, ROVO a CirTuv. Jak jsme vás již informovali e-mailem, k užívání těchto nových verzí je potřeba, abyste měli v počítači nainstalován aktivační soubor PROTECH 2022. Pokud jste si tento soubor ještě nezakoupili (1 900 Kč), programy budou pracovat v demonstrační verzi!

PODLAHY

Doplněn výpočet regulace smyček o ventily s kódem 222.

ZZHP

Úpravy generování smyček, úpravy pro firemní verze.

Katalogy

PURMO – aktualizace katalogu těles.

P.M.H. – nová značka v katalogu těles.

Spotřebiče paliv – aktualizace katalogů: ROMOTOP, HS Flamingo, HAAS a Sohn, ABX.