Novinky

Nové CD 687

Vydáno
Novinky

Katalogy

Tělesa – nový soubor těles SAPHO.

Programy a moduly

TV22

  • úpravy podle námětů a připomínek uživatelů
  • oprava výpočtu „b“ u vnitřních konstrukcí
  • výpočet teploty v nevytápěných místností upraven na 0,1 °C

Nové CD 686

Vydáno
Novinky

Katalogy

Komíny – aktualizován katalog kotlů OPOP a ROMOTOP.

Programy a moduly

TV22

  • Úpravy podle námětů a připomínek uživatelů
  • Oprava výpočtu hr

Nové CD 685

Vydáno
Novinky

Katalogy

SANHA

Aktualizován katalog Trubek, Tvarovek a Ventilů.

Programy a moduly

TV22

Oprava výpočtu nevytápěných místností, Výpočet přírůstku pro duplikaci, Oprava Strono změn v oknech Parametry místnosti, Konstrukce a Konstrukce výplní, oprava zadání Zóny, doplněn přepínač Plochy zadávat (týká se Agross, AE), na kartu Místnosti doplněn filtr podle účelu, který může být použit současně s číslem místnosti, vyřešeny připomínky od uživatelů.

DIMOS

Úprava výpočtu tloušťky izolace.

ROVO

Oprava na Kartě zadání úseků, u nesymetrie při změně úseku SV s baterií na úseku TV, se původní propojení odstraní.

Nové CD 684

Vydáno
Novinky

Katalogy

Korado

Snížení cen těles RADIK.

Programy a moduly

TV22

Doplnění duplikace se záporným přírůstkem. Oprava duplikace skupiny místností.

DIMOS

Komunikace s CADKON byl doplněna o načtení označení větve symbolem „R“.