Modul umožňující modelovat provozní stavy soustavy (VPS)

Rozdělení průtoku

Jedním z výpočtů, které modulu VPS umožňuje je výpočet skutečného rozdělení hmotnostního průtoku do jednotlivých úseků dvoutrubkové větve na základě zadání libovolného pracovního bodu čerpadla. V rámci výpočtu lze měnit nastavení regulačních prvků spotřebičů připojených na větev a tím modelovat různé provozní stavy v otopné soustavě.

Optimalizace zaregulování stávající otopné soustavy po zateplení objektu

Základní problém spočívá v tom, že zateplení objektu ovlivní tepelné ztráty jednotlivých místností různě. Na základě zadání nových tepelných ztrát jednotlivých místností a typů stávajících otopných těles v těchto místnostech, vypočítá program novou (nižší) hodnotu vstupní teploty na patě objektu. Další veličinou, pomocí které se snaží program přizpůsobit výkon otopných těles novým tepelným ztrátám je teplotní spád na tělesech. Meze, ve kterých může program měnit teplotní spád na tělesech určuje uživatel. Pro takto určené hmotností průtoky je zobrazena tlaková ztráta jednotlivých větví. Zkušební výpočty ukazují, že v řadě případů je vhodné v kritických místnostech nahradit stávající otopná tělesa tělesy o větším výkonu. V důsledku to vede ke snížení hodnoty vstupní teploty na patě objektu a ke snížení celkového hmotnostního průtoku soustavou. Snižuje se potřeba čerpací práce a tepelné ztráty rozvodů teplonosné látky. Tlačítko pro spuštění této výpočtové metody je umístěno na kartě Spotřebiče. Tento optimalizační výpočet je plně funkční jen v případě, když má uživatel zakoupen výpočtový modul VPS (výpočty provozních stavů).

Kompenzátory

Modul VPS je též doplněn o výpočet L a U kompenzátorů. Postupy výpočtů kompenzátorů pro trubky z plastů a mědi byly převzaty z článků publikovaných v časopisech Český instalatér a Topenářství. Podklady pro výpočet kompenzátorů pro ocelové trubky byly převzaty z publikace Sešit projektanta 9, Výpočtové tabulky pro vytápění.