Modul Suché systémy

Modul Suché systémy rozšiřuje funkce programu Podlahy o:

  • výpočty výkonů suchých systémů podle ČSN EN 1264-2:2010
  • umožňuje, aby mokré i suché systémy byly umisťovány do stěn i stropů

Základním prvkem v suchých systémech je tepelně vodivý prvek do kterého je uložena trubka. Zda tepelně vodivý prvek pokrývá celou plochu, nebo zda jsou mezi jednotlivými kovovými lamelami mezery se při výpočtu vyjadřuje poměrem L/T. Tepelně vodivé prvky jsou pokládány na izolaci s příslušnými prolisy. Na tepelně vodivé prvky se pokládají převážně dvě vrstvy dřevotřískových desek o celkové tloušťce cca 24 mm (2 x 12 mm) Na tyto desky se pokládá nášlapová vrstva podlahy.