ZZHP

Na základě požadavků řady uživatelů byl vyvinut vysoce optimalizovaný program na návrh podlahových systémů. Zadání se provádí zákresem místností do půdorysu budovy. Půdorys může být ve formátu DXF a nebo JPG. Program umožňuje generovat rozložení smyček a zákres přívodů k rozdělovači. Výstup ve formátu DXF lze načíst do AUTOCADu nebo přímo z programu tisknout. Jak je popsáno dále, program ZZHP je upraven tak, aby mohl provádět i návrhy stropních systému založených na rozmisťování panelů na stropě.