Modul k programu DIMOS pro zakreslení otopných soustav do půdorysů (GDSP)

Upravená verze modulu GDS (jen schémata) určená k zakreslování do půdorysů. Po uzavření větve probíhají výpočty obdobně, jako v GDS. GDSP generuje i schéma otopné soustavy. Zákres OS se provádí do načteného výkresu ve formátu DXF.

Ukázky z modulu GDSP

X

X

X