Modul Chlazení

Modul Chlazení rozšiřuje funkci programu Podlahy o:

  • možnost, aby mokré a suché velkoplošné systémy byly mimo podlahy také umisťovány do stěn a stropů
  • výpočet chladícího výkonu velkoplošného systému (zabudovaného v podlahách, stropech a stěnách) podle ČSN EN 1264-3:2010

Základním omezujícím činitelem pro výkon chladící plochy je teplota rosného bodu. Chladící soustavy se provozují v teplotním rozmezí nad rosným bodem. ČSN EN 1264 uvažuje s definiční teplotou rosného bodu tros = 18 °C , odpovídající obsahu vlhkosti ve vzduchu x = 13 g/kg. Z této základní teploty rosného bodu pak vychází nejmenší možná teplota chladící vody (teplota na rozdělovači) tr = 18°C. Další důležitou teplotou při výpočtu chlazení je vnitřní výpočtová teplota místností. Ta je v ČSN EN 1264 stanovena na hodnotu 26 °C. Tuto teplotu program automaticky vkládá do místností. Uživatel může nastavit v jednotlivých místnostech odlišné teploty. Spolupráce programu Podlahy (návrh otopných ploch) s modulem Chlazení pro návrh chladících ploch umožňuje snadné převedení podlahových smyček určených pro vytápění do výpočtu chlazení. A opačně.

Potřebný chladící výkon
Jak velký chladící výkon je potřeba do místnosti instalovat lze zjistit výpočtem podle ČSN 73 0548 Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů. Tento výpočet umí modul Tepelná zátěž, který spolupracuje s programem TV - výpočet tepelných ztrát podle ČSN EN 12831.

Modul Chlazení rozšiřuje funkci programu Podlahy o:

  • možnost, aby mokré a suché velkoplošné systémy byly mimo podlahy také umisťovány do stěn a stropů
  • výpočet chladícího výkonu velkoplošného systému (zabudovaného v podlahách, stropech a stěnách) podle ČSN EN 1264-3:2010

Základním omezujícím činitelem pro výkon chladící plochy je teplota rosného bodu. Chladící soustavy se provozují v teplotním rozmezí nad rosným bodem. ČSN EN 1264 uvažuje s definiční teplotou rosného bodu tros = 18 °C , odpovídající obsahu vlhkosti ve vzduchu x = 13 g/kg. Z této základní teploty rosného bodu pak vychází nejmenší možná teplota chladící vody (teplota na rozdělovači) tr = 18°C. Další důležitou teplotou při výpočtu chlazení je vnitřní výpočtová teplota místností. Ta je v ČSN EN 1264 stanovena na hodnotu 26 °C. Tuto teplotu program automaticky vkládá do místností. Uživatel může nastavit v jednotlivých místnostech odlišné teploty. Spolupráce programu Podlahy (návrh otopných ploch) s modulem Chlazení pro návrh chladících ploch umožňuje snadné převedení podlahových smyček určených pro vytápění do výpočtu chlazení. A opačně.

Potřebný chladící výkon
Jak velký chladící výkon je potřeba do místnosti instalovat lze zjistit výpočtem podle ČSN 73 0548 Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů. Tento výpočet umí modul Tepelná zátěž, který spolupracuje s programem TV - výpočet tepelných ztrát podle ČSN EN 12831.