Novinky

Nové CD 703

Vydáno
Novinky

Vážení zákazníci,
toto CD 703 již vyžaduje instalaci technické podpory TP2023. Pokud nemáte podporu TP 2023 nainstalovanou – nestahujte již prosím naše CD703. Zůstanou Vám Vaše zakoupené programy přesně v takové podobě, jakou teď mají a NEBUDOU JIŽ NIJAK AKTUALIZOVÁNY, VYLEPŠOVÁNY A OPRAVOVÁNY, také zanikne nárok na bezplatnou telefonní a emailovou podporu.

Programy a moduly

Podlahy

Oprava výpočtu výkonů přívodů.

Katalogy

Ventily – TA IMI – doplněn ventil STAD-B.

Tělesa – KORADO tělesa – opravena specifikace u řady KORADO Premium.

Nové CD 702

Vydáno
Novinky

Vážení zákazníci,
toto CD 702 již vyžaduje instalaci technické podpory TP2023. Pokud nemáte podporu TP 2023 nainstalovanou – nestahujte již prosím naše CD702. Zůstanou Vám Vaše zakoupené programy přesně v takové podobě, jakou teď mají a NEBUDOU JIŽ NIJAK AKTUALIZOVÁNY, VYLEPŠOVÁNY A OPRAVOVÁNY, také zanikne nárok na bezplatnou telefonní a emailovou podporu.

TV22

 • načítání starších úloh (z TZ a TV) – úprava vyhodnocení pomocí symbolů zadaných rozměrů
 • výpočet spotřeby tepla byl doplněn o zdroj CZT
 • oprava obsluhy v dialogu Místnost, tlačítko F4 v seznamu Ploch a seznamu Výplní
 • oprava duplikace Místnosti v případě, že bylo mezi sousedními místnostmi více ploch
 • tisk Budovy- doplněn výpočet s nastavitelným obsahem tabulky
 • oprava výpočtu nevytápěných místností

Podlahy

Oprava výpočtu výkonu přívodu při chlazení.

Nové CD 701

Vydáno
Novinky

Nová verze PROTECH CD 701

Vážení zákazníci,
toto CD 701 již vyžaduje instalaci technické podpory TP2023. Pokud nemáte podporu TP 2023 nainstalovanou – nestahujte již prosím naše CD701. Zůstanou Vám Vaše zakoupené programy přesně v takové podobě, jakou teď mají a NEBUDOU JIŽ NIJAK AKTUALIZOVÁNY, VYLEPŠOVÁNY A OPRAVOVÁNY, také zanikne nárok na bezplatnou telefonní a emailovou podporu.

Katalogy

 • GABOTHERM – aktualizace katalogů.
 • Spotřebiče paliv - u aktualizovaných katalogů byl název o doplněn o rok 2023.
 • GIACOMINI – aktualizace katalogů (trubky, tvarovky, podlahy, ventily).

Programy a moduly

Komín

Na kartě „Přívod vzduchu“ rozšířena možnost výběrů variant.

TV22

Oprava exportu a importu pro přímo zadané zóny (zadané bez místností).

Nové CD 689

Vydáno
Novinky

Programy a moduly

TV22

 • duplikace místností včetně těles
 • soubor „Export CSV“ je doplněn o veličinu „tep. ztráty podlahy“ obdobně jako ve V9
 • export do CSV v programu DIMOS – tento soubor lze přejmenovat
 • zrychlení výpočtu teploty u nevytápěných místností

Honorář 2023

Nová verze programu Honorář.

Katalogy

Aktualizovány kv hodnoty u samotížných ventilů IMI Heimeier.