Novinky

Nové CD 681

Vydáno
Novinky

Programy a moduly

HERZ

Aktualizovaný katalog ventilů, tvarovek, trubek a podlah.

DIMTEL

Úprava výpočtu qcm, oprava výpočtu počtu těles, oprava komunikace TV - DIMTEL.

Nové CD 680

Vydáno
Novinky

Katalogy

Katalog ventilů ZEHNDER

Upraveno výběr ventilů SET O, SET P a SET Q do výpočtové části.

Programy a moduly

DIMOS

 • Oprava výpočtu soustavy s výpočtem chladnutí potrubí a použití redukované hodnoty výkonu otopných těles.
 • Doplněno načítání větví ze zakázek GDS a GDSP.
 • Karta Zadání úseků – ve sloupci Spotřebiče je nová verze filtru pro výběr spotřebičů. Obdobně je nový filtr udělán na kartě Místnosti.

TV22

 • Ošetřeno ukládání souboru při změně zadání.
 • Nová verze Aktualizace těles v DIMTELU na kartě Použitá tělesa.
 • Oprava zobrazování výsledků při zaškrtávání zobrazený úseků na kartě Výpočet budovy.
 • Oprava zobrazování Hodnot Ti,H, a Ti,H,zad.
 • Doplněno ukládání tloušťky stěn W a ostění.

Nové CD 678

Vydáno
Novinky

Programy a moduly

TV22

 • Doplněna šablona – aktuální stav úlohy je uložen s příponou .TP22S.
 • Soubor /Připojit jinou zakázku/ doplněn o povel „Ze souboru xxx.TV22 načíst tělesa“. Z vybrané zakázky je do místností se shodným číslem přenesena specifikace těles.
 • Při zadávání vrstev lze kopírovat seznam vrstev ze skladby A do skladby B.
 • Byla provedena úprava duplikací místností, jejichž číslo obsahovalo písmeno (102b).

TOB

Při zadávání vrstev lze kopírovat seznam vrstev ze skladby A do skladby B

DIMTEL

Návrh těles 1 doplněn o možnost načíst Specifikace těles z jiné místnosti. Není tedy potřeba vybírat specifikace v okně Výběr těles. Pro účely výpočtu průtoku je doplněna hodnota měrné tepelné kapacity vody c.

DIMOS

Oraveno okno Ventily a šroubení. Je možné nastavit omezení nastavení regulace směrem dolů.

Nové CD 677

Vydáno
Novinky

Katalogy

SIKO – otopná koupelnová tělesa.
MINIB2019 – ventily - oprava textu „specifikace“ u řady SBP.
VIEGA – tvarovky a trubky – doplněna nová řada Temponox.
EURONIS – vlnité trubky PMH – ventily – ventily pro koupelnová tělesa – UNI, TWIN, EASY.

Programy a moduly

DIMTEL

Program byl doplněn o funkci, která na kartě Návrh těles 1, umožňuje kopírovat tělesa mezi místnostmi.

TV22

 • Odstraněna chyba při načítání starší úlohy, pokud byly v úloze Zóny.
 • Odstraněna chyba při opakovaném otevření okna pro editaci konstrukce.
 • Zadání a výpočty podílu rámu FF v případě, kdy výplň neměla zadány rozměry.
 • Okno „Parametry zóny“ doplněno o „Zadání“ nebo „Výpočet“ vnitřního objemu.

DIMOS

Oprava zobrazování tepelných ztrát větráním.