Novinky

Nové CD 710

Vydáno
Novinky

Vážení zákazníci,
instalace CD 710 již vyžaduje instalaci technické podpory TP2023. Pokud nemáte podporu TP 2023 nainstalovanou – nestahujte již prosím naše CD řady 700. Zůstanou Vám Vaše zakoupené programy přesně v takové podobě, jakou teď mají a NEBUDOU JIŽ NIJAK AKTUALIZOVÁNY, VYLEPŠOVÁNY A OPRAVOVÁNY, také zanikne nárok na bezplatnou telefonní a emailovou podporu.

Programy a moduly

U všech programů – oprava formátu oken HTML, které se otevírají pomocí tlačítka „?“, případně „…“ umístěným za vstupním polem.

PODLAHY

Export smyček do CSV a export ROZDELOVACU do souboru CSV (viz kartu Rozdělovače v programu Podlahy). Tento soubor CSV lze načíst do DIMOS, GDS, GDSP na kartě Ostatní spotřebiče, zde je tlačítko Načíst CSV.

DIMOS

Karta Ostatní spotřebiče umožňuje načítání souboru souborů CSV-varianta 1 a CSV-varianta2. Více viz help ke kartě Ostatní spotřebiče. Ukázkový soubor Varianta2.csv naleznete v adresáři DIMOS.

TV22

  • Na kartu místnost bylo doplněno tlačítko „Výkres“. Slouží k odměřování délek.
  • na kartě Údaje budovy je vlevo dole nově umístěno pole pro zadání přesnosti výpočtu hodnoty ti,H nevytápěných místností. Implicitně program nabízí max. odchylku 1 K. Je možné nastavit až odchylku 0,001 K. Je vhodné si u jednotlivých objektů ověřit vliv změny mezní hodnoty odchylky na celkové tepelné ztráty objektu.
  • opraveno načítání šablony
  • upraveno slučování konstrukcí z XML

Katalogy

MINIB 2024 – doplněný katalog těles
ZEHNDER – úprava cen některých těles
FV PLAST – nová značka v katalogu v trubek
IVAR – aktualizace katalogů trubek, ventilů, tvarovek, PDL komponentů a čerpadel, včetně cen
SPOTŘEBIČE PALIV – aktualizovány soubory ABX2023, ATMOS, BAXI, BEF HOME, SLOKOV

Nové CD 709

Vydáno
Novinky

Vážení zákazníci,
Instalace CD 709 již vyžaduje instalaci technické podpory TP2023. Pokud nemáte podporu TP 2023 nainstalovanou – nestahujte již prosím naše CD řady 700. Zůstanou Vám Vaše zakoupené programy přesně v takové podobě, jakou teď mají a NEBUDOU JIŽ NIJAK AKTUALIZOVÁNY, VYLEPŠOVÁNY A OPRAVOVÁNY, také zanikne nárok na bezplatnou telefonní a emailovou podporu.

Programy a moduly

TV22 – DIMTEL – V9 - DIMOS - Podlahy

V uvedených programech byla upravena práce s "číslem místnosti" (dále ČM).

Nové CD 708

Vydáno
Novinky

Vážení zákazníci,
děkujeme za spolupráci v roce 2023 a přejeme vše nejlepší do nového roku.


Upozornění

Instalace CD 708 již vyžaduje instalaci technické podpory TP2023. Pokud nemáte podporu TP 2023 nainstalovanou – nestahujte již prosím naše CD řady 700. Zůstanou Vám Vaše zakoupené programy přesně v takové podobě, jakou teď mají a NEBUDOU JIŽ NIJAK AKTUALIZOVÁNY, VYLEPŠOVÁNY A OPRAVOVÁNY, také zanikne nárok na bezplatnou telefonní a emailovou podporu.

Programy a moduly

TV22 – DIMTEL – V9 - DIMOS - Podlahy

V uvedených programech byla upravena práce s "číslem místnosti" (dále ČM). Ještě na CD 705 byla požadována struktura ČM maximálně 6 číslic + 1 písmeno za číselnou řadou. Od CD 706 lze do ČM zadat maximálně 15 libovolných znaků. Zadání libovolných znaků vyvolá omezení při duplikaci místností s přírůstkem. Bude-li levá část (nebo celé) ČM sestaveno z max. 6 číslic, bude i nadále možné duplikovat s přírůstkem. V ostatních případech bude možná jen duplikace s indexem, který se připojí za stávající ČM. A obou případech nesmí po duplikaci celková délka ČM překročit 15 znaků.

TV22

V programu TOB je možné zadat i přidanou vrstvu „P“ pro výpočet druhé varianty konstrukce. Program s těmito vrstvami ale nepočítal a prováděl výpočet je ze základními vrstvami. Tento postup byl opraven a do výpočtu vstupují všechny zadané vrstvy.

TV

Byla opravena komunikace s programem DIMTEL

Komín

Bylo opraveno zobrazení hodnocení výsledků.

DIMOS

Úprava výpočtů nastavení ventilu na patách větví.

Nové CD 705

Vydáno
Novinky
Vážení zákazníci,
Instalace CD 705 již vyžaduje instalaci technické podpory TP2023. Pokud nemáte podporu TP 2023 nainstalovanou, nestahujte již prosím naše CD řady 700. Zůstanou Vám Vaše zakoupené programy přesně v takové podobě, jakou teď mají a NEBUDOU JIŽ NIJAK AKTUALIZOVÁNY, VYLEPŠOVÁNY A OPRAVOVÁNY, také zanikne nárok na bezplatnou telefonní a emailovou podporu.

Katalogy

Tělesa – založen nový katalog ISAN SPIRAL
Ventily – měřiče tepla, doplněny o o značku ISTA
Spotřebiče – u aktualizovaných katalogů byl název doplněn o rok 2023
DANFOSS – aktualizace katalogů
GIACOMINI – aktualizace katalogů
GABOTHERM – aktualizace katalogů

Programy a moduly

TV22

  • nový tiskový dokument „Obálka budovy“ kde je vyhodnoceno, zde Uem splňuje požadavek na Klasifikační třídu D
  • automatické spárování konstrukcí v případě načítání starších úloh z TZ a TV
  • úprava mezí hodnoty e1 (0,75 – 1.45), úprava zadávacího pole „č.p/o.č“, oprava zobrazení údajů v tisku

TOB

Oprava nastavení rozměrů dialogového okna o okna Editace konstrukce.