Novinky

Nové CD 665

Vydáno
Novinky

Programy a moduly

Upozornění
Na CD 665 jsou nové verze programů DIMOS, GDS, GSP, Podlahy, ZZHP, ROVO a CirTuv. Jak jsme vás již informovali e-mailem, k užívání těchto nových verzí je potřeba, abyste měli v počítači nainstalován aktivační soubor PROTECH 2022. Pokud jste si tento soubor ještě nezakoupili (1 900 Kč), programy budou pracovat v demonstrační verzi!

PODLAHY

Doplněn výpočet regulace smyček o ventily s kódem 222.

ZZHP

Úpravy generování smyček, úpravy pro firemní verze.

Katalogy

PURMO – aktualizace katalogu těles.

P.M.H. – nová značka v katalogu těles.

Spotřebiče paliv – aktualizace katalogů: ROMOTOP, HS Flamingo, HAAS a Sohn, ABX.

Nové CD 661

Vydáno
Novinky

Katalogy

KORADO

Aktualizované ceny.

OVENTROP

Doplněny ventily HydroControl V, HydroCom A, Cocon QDP.

KSB

Doplněna čerpadla Etaline a Calio.

HOXTER

Nová značka v spotřebičů paliv.

GIACOMINI

Ventil R701F.

ZEHENDER

Aktualizovány katalogy těles a nový katalog ventilů.

DANFOSS

Nové ventily RA_HC, RA-HC(MB), ASV-BD, ASV-LF, TDU.5.

Programy a moduly

TV

Tisk dokumentu Výpočet budovy, byl doplněn o nový formulář, kde jsou místnosti uspořádány podle zón.

Podlahy

Karta Popis doplněna o zadání teploty tw1 a spádu dt pro otopná tělesa.

GDS

Opravy podle námětů uživatelů.

ZZHP

Úpravy při generování smyček, nové popisky smyček.

Nové CD 659

Vydáno
Novinky

Katalogy

Korado

Aktualizované ceny a doplněny nové typové řady těles.

KSB

Aktualizován katalog ventilů a katalog čerpadel Calio.

IVAR CS

Aktualizován katalog tepelných čerpadel.

Programy a moduly

TV

Úprava načítání XML a slučování konstrukcí.

GDS

Povel na zvýraznění zaizolovaných úseků. V tomto režimu lze kliknutím na úsek přiřadit nebo odstranit izolaci z úseku.

DIMTEL

Zobrazování součtů QTp, QTr, MQp a MQr na kartě Místnosti. Úprava v okně Výběr těles.

Podlahy

Karta Popis doplněna o možnost centrálně editovat teplotu rozdělovače. Úpravy zobrazování volné plochy v okně Přípojky. Místní nabídka doplněna o povel k přiřazení volné plochy Av k ploše Apr vybrané přípojky. Z nové hodnoty Apr je vyčíslena nová délka přípojky.

DIMOS / Bytové stanice

Aktualizace BS HERZ a Meibes.

Nové CD 657

Vydáno
Novinky

Programy a moduly

Propojení programů na soubor gbXML z BIM programů

DIMOS, GDS, GDSP - nabídka Soubor je doplněna o povel načíst gbXML. Tento soubor exportuje program REVIT, ArchiCAD a další. Na kartě Místnosti je pak zobrazen seznam místností. Do sloupce UČM bývá vloženo číslo místnosti. Místní nabídka umožňuje tento údaj zkopírovat do sloupce ČM.
TV – místní nabídka karty Konstrukce byla doplněna o povel ke slučování duplicitních konstrukcí. Tím se výrazně zpřehlední seznam konstrukcí v případě, že jde o načtení souboru gbXML některého z BIM programů.

Honorář

Nová verze programu Honorář aktualizovaná podle publikace Sazebník UNIKA 2021.

DIMOS

Úprava načítání archivních úloh.

ZZHP

Generování smyček.

Podlahy

Zobrazování pokrytí místnosti při návrhu otopných těles na kartě Návrh smyček.